Комплект документів для отримання КЕП


Звертаємо Вашу увагу на те, що наведений нижче перелік документів є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ для отримання сертифікатів ключів кваліфікованного електронного підпису. Наявність ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ перерахованих нижче документів - це ОБОВ'ЯЗКОВА вимога діючого законодавства України, а не того чи іншого акредитованого сертифікаційного центру.

На жаль, жоден акредитований сертифікаційний центр України, в тому числі АЦСК «Україна», не має права спрощувати процес отримання сертифікатів ключів КЕП, скорочуючи затверджений національним законодавством комплект документів. 

Для отримання сертифікатів необхідно подавати такі комплекти документів :

-  Фізична особа:

  паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює;

  довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (приймаються тільки якісні копії: чіткі та читабельні, без виправлень).

-  Фізична особа-підприємець:

  паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює;

  довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

  документ, що підтверджує державну реєстрацію:

     •або копія свідоцтва про державну реєстрацію,

     •або копія виписки з ЄДР,

     •або копія витягу з ЄДР.

- Юридична особа

 Оригінал (або нотаріально завірену копію) Статуту юридичної особи або Положення (юридичні особи, що зареєструвалися/   внесли зміни до установчих документів, після 01.01.2016 року не мають установчих документів в паперовому вигляді, тому     мають надати лист "Опис" з кодом дозволу перевірки установчих документів на веб сайті Міністерства Юстиції України;

  документ, що підтверджує державну реєстрацію:

     •або копія свідоцтва про державну реєстрацію;

     •або копія виписки з ЄДР;

     •або копія витягу з ЄДР;

 документи про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат (керівника, головного бухгалтера,   співробітника):

    •або копія наказу про призначення;

    •або копія протоколу засідання Загальних Зборів

 паспорти громадян України кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат;

 довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат.

- Адвокат

 паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює;

 свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю;

 довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП або 34-ОПП);

 довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

- Приватний нотаріус

реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (нової форми) та копію додатку до нього або копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (старої форми);

паспорт громадянина України або інший документ, що його замінює;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

Довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП або 34-ОПП).

Шановні клієнти звертаємо Вашу увагу на те, що підпис в паспорті обов’язково  повинен відповідати підписам на документах, оскільки дана вимога затверджена Регламентом АЦСК «Україна» та не може бути змінена відповідно до діючого законодавства.